Fortepian Paderewskiego znowu gra!

Polonia marz 4, 2014 at 9:14 am

Fortepian Paderewskiego znowu gra!

W imieniu  Paderewski Heritage Committee w Vancouver chciałam poinformować zainteresowanych losami fortepianu Paderewskiego, który do niedawna znajdował się w Konsulacie Generalnym RP w Vancouver, że latem 2013 roku fortepian został umieszczony na stałe w Paso Robles Inn, w Paso Robles, Kalifornia.  To właśnie tu przez 25 lat, od 1914 roku Paderewski był  częstym gościem.

Po podróży z Kanady, już w sierpniu 2013 roku, w trakcie oficjalnego odsłonięcia fortepianu, zagrali na nim utwory Paderewskiego i Chopina zwycięzcy corocznego konkursu: Youth Piano Competition in Paso Robles 2013, trzynastoletni: Daniel Ha i Jack Raventos. Ciekawe jest to, że obaj chłopcy wrócili na konkurs właśnie z Polski, gdzie brali udział w 2013 Cultural Exchange Program między Paderewski Festival in Paso Robles i Tarnowem. Program ten oferuje młodym pianistom z Central Coast warsztaty muzyczne w Polsce, prowadzone przez mistrzów fortepianu jak również kameralne sesje z muzykami zakończone koncertami w byłym dworku Paderewskiego w Kąśnej Dolnej a także na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Natomiast 8 Listopada 2013 koncert na fortepianie Paderewskiego zainaugurował kolejny Festiwal Paderewskiego w Paso Robles. Zapraszam do śledzenia dalszych losów fortepianu Paderewskiego na stronie: Paderewski Festival in Paso Robles | Facebook.

W tym miejscu chciałabym też powiadomić wszystkich zainteresowanych, że w styczniu br. Paderewski Heritage Committee w Vancouver zostało oficjalnie rozwiązane, ponieważ główny cel tegoż komitetu, aby zabezpieczyć godną i bezpieczną przyszłość fortepianowi Paderewskiego, który  mógłby również pełnić rolę ambasadora polskiej kultury, został spełniony.

Członkami Paderewski Heritage Committee byli: Irena Gostomska, Bogusława Siedlanowska, Walentyna Karcz, Małgorzata Burczycka, Aleksandra Dołowska, Tamara Szymańska, Jan Bobrowski,  Mirosław Kuraś, Bogusław Babicki, Paweł Ryzłowski i Andrzej Włodyka, a  honorowym członkiem był były Konsul Generalny Konsulatu RP w Vancouver ŚP Maciej Krych. To właśnie on z entuzjazmem uczestniczył w akcji ratowania fortepianu, jak również w działalności Paderewski Heritage Committee.

Chciałabym także podziękować w imieniu Polonii, kolegów i swoim własnym  obecnemu Konsulowi Generalnemu RP w Vancouver Krzysztofowi Czapli za kontynuację gościnnej opieki.

Chciałam także podziękować powyższym miłym koleżankom i kolegom za owocną współpracę, bo dzięki niej nie tylko, że udało nam się uratować ten specjalny instrument, ale także zrealizować nasz mandat.

Tamara Szymańska