Gdański Uniwersytet Medyczny – idealna droga do kariery lekarza

luty 27, 2013 at 4:08 pm

Już od ponad 10 lat Gdański Uniwersytet Medyczny oferuje obcokrajowcom studia anglojęzyczne na Wydziale Lekarskim i Farmaceutycznym. Program studiów lekarskich trwa 6 lat, obejmuje przedmioty przedkliniczne oraz kliniczne, a dodatkowo poszerzony jest pokaźną liczbą zajęć fakultatywnych, które student wybiera według własnych zainteresowań. Niepodważalną zaletą studiów na GUMedzie jest niska wysokość czesnego, dodatkowo dofinansowywanego z ramienia programu OSAP, niewspółmierna do jakości nauczania – uczelnia zajmuje czołowe pozycje w rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a jej pracownicy zdobyli wiele wybitnych wyróżnień. Absolwenci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, którzy przystąpili do Lekarskiego Egzaminu Państwowego w 2012r. uzyskali najlepszy wynik w skali kraju. Tak zdumiewające wyniki to efekt wielu lat tradycji. Korzenie uczelni sięgają kilkaset lat wstecz, poczynając od zrzeszonego w 1454r. Gdańskiego Cechu Chirurgów oraz nauczania medycznego w Gdańskim Gimnazjum Medycznym. Polskie uczelnie medyczne na polu międzynarodowym wyróżniają się przede wszystkim naciskiem na zajęcia praktyczne. W programie studiów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego pojawiają się już na pierwszym roku studiów i mają miejsce głównie w klinikach Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, które jest największym ośrodkiem klinicznym w północnej Polsce. Rangę kompleksu podnosi niedawno powstałe Centrum Medycyny Inwazyjnej, będące aktualnie jednym z najnowocześniejszych szpitali w Europie. Innowacyjne zaplecze sprzętowe placówki pozwala studentom na oswojenie się z procedurami diagnostycznymi. Studenci mają możliwość prowadzenia badań naukowych oraz rozpoczęcia pracy nad doktoratem, co gwarantuje im lepszy start podczas ubiegania się o rezydenturę. Ukończenie 6-letniego kursu pozwala uzyskać dyplom honorowany w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie oraz umiejętności praktyczne i wiedzę teoretyczną niezbędne do wykonywania zawodu lekarza, często w znacznie większym zakresie niż absolwenci innych uczelni medycznych.
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy odwiedzić lehrermed.com
Mr. Robert Dudek
LehrerMed
phone number: 15612833306
email address: info@lehrermed.com