Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Vancouver

Polonia Series list 24, 2012 at 5:11 pm

W niedzielę 11 listopada, w sali Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Vancouver, obchodzono 94. rocznicę odrodzenia się państwa polskiego oraz dzień pamięci bohaterów Kanady.


Po uroczystej mszy świętej w parafii św. Kazimierza i paradzie na Victoria Square, pani Elżbieta Skrzymowska powitała zaproszonych gości i wszystkich przybyłych, którzy wspólnie chcieli celebrować to niezwykłe święto.
Elżbieta Skrzymowska (w języku polskim) i Joanna Maleszewska (w języku angielskim) przypomniały zebranym, w krótkim zarysie drogę do wolności i niepodległości państwa polskiego.  Minutą ciszy oddano honor poległym żołnierzom.
Konsul Generalny RP w Vancouver pan Krzysztof Czapla, w ciepłych słowach i z wielką estymą wspomniał tych, dzięki którym możemy obecnie cieszyć się wolnością, życząc jednocześnie zdrowia naszym czcigodnym, szacownym weteranom.  Skromne dla nich upominki były dowodem pamięci i niesłabnącego podziwu.
Zespół “Polonez” z PT “Zgoda”, kujawiakiem i oberkiem rozpoczął artystyczną część spotkania.  Podziwialiśmy ich również we wspólnym polonezie.  Artyści zaprosili do w/w tańca gości i razem zaprezentowali uroki poloneza.
Wiersze patriotyczne w wykonaniu aktora “Teatru Popularnego” Ryszarda Kopplingera, wzruszyły nie tylko treścią.  Perfekcja i profesjonalny przekaz aktora zawsze budzi zachwyt odbiorców.
W doskonałym wykonaniu Grażyny Kapuścińskiej usłyszeliśmy znane, nastrojowe piosenki.
Gościem uroczystości był m.in. o. Sławomir Obłąk, proboszcz parafii św. Kazimierza w Vancouver.  Tego dnia świętował swoje urodziny.  Na tę okoliczność wszyscy zebrani odśpiewali tradycyjne 100 lat.  Życzymy księdzu w imieniu swoim i parafian dużo zdrowia, pomyślności i radości w misyjnej pracy z Polonią.
Smaczny obiad i dobrze jak zwykle zaopatrzony barek, uświetniły sympatyczne spotkanie a dla chętnych wspomnień historycznych wyświetlono filmy o marszałku Józefie Piłsudskim.