Ludwik Niemczyk

Series sier 17, 2012 at 5:51 am

 

Ludwik Niemczyk zmarł 4 stycznia 2013 o godzinie 6 rano w The Salvation Army Rotary Richmond Hospice.

Ludwik Niemczyk, powstaniec warszawski, najprawdziwszy bohater; urodził się 14 sierpnia 1921 roku w Warszawie.

Tuż po II wojnie światowej Ludwik Niemczyk przeprowadził przez granicę wiele osób i zapłacił za to wysoką cenę.  To byli ludzie poważnie zaangażowani w AK, poszukiwani przez władze bezpieczeństwa.  Łączył rozbite przez wojnę rodziny, wielu ludzi zawdzięcza mu życie.  Pan Ludwik nie o wszystkim chce mówić.  Przez skromność.  Nie oczekiwał nigdy pochwał ani medali.  Wszystko robił z poczucia obowiązku i zwykłej ludzkiej dobroci.

Po aresztowaniu Ludwik przeszedł gehennę – w śledztwie, a potem w więzieniu.  Kiedy na mocy amnestii w roku 1951 wychodził na wolność, jeszcze przed bramą więzienia był pewien, że spróbuje ucieczki za granicę.  W stalinowskiej Polsce nie widział dla siebie miejsca.  Jego ucieczka należy do najbardziej spektakularnych.

Od lat mieszka w Kanadzie, gdzie za codzienną pracę pielęgniarza i rentgenologa w szpitalu dla Indian, w dowód wdzięczności obdarzono go przydomkiem “Dobry Człowiek”.

13 sierpnia 2012 roku w Richmond, w gronie przyjaciół, Ludwik obchodził swoje kolejne urodziny.

Z tej okazji Konsul Generalny RP w Vancouver pan Krzysztof Czapla przekazał Jubilatowi specjalny List Gratulacyjny, w którym wspomina m.in. o Jego wielkim oddaniu sprawom Kraju.

Słynnemu kurierowi – tytułowemu bohaterowi “Kuriera”, jednego z odcinków serialu telewizyjnego z cyklu “Wielkie ucieczki”, życzymy dużo zdrowia i dobrej kondycji, aby mógł dzielić się z nami swoim ciepłem, przyjaźnią, serdecznością i niezwykłymi wspomnieniami.

Ludwik Niemczyk jest bratem dwóch znanych, nieżyjących już artystów: Wacława Niemczyka – skrzypka i Leona Niemczyka – aktora.